A really good photo helps us to consider the myth of identity.

A photograph is often no more than an image of the space between us.
Een foto geeft een mening, misschien meer nog een beeld van de afstand tussen ons.

Photography has never been about capturing reality, but about the recording of appearances.
Fotografie ging nooit over het vastleggen van de realiteit, maar over het registreren van verschijningsvormen.

Looking plays only a small part in the act of seeing.
Kijken maakt maar een klein deel uit van zien.

Where the action isn't, that's where it is.
Waar ogenschijnlijk niets gebeurt, daar gebeurt het
.